Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie agregatów wraz z podłączeniem do sieci szpitala i wykonanie prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych

nr sprawy: KCO/TP/39/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi konserwacji, przeglądów i napraw dźwigów i konserwacji, przeglądów i serwisu drzwi automatycznych

nr sprawy: KCO/TP/5/2022 Postępowanie jest prowadzone w formie  elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie rewitalizacji parku szpitalnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Nr sprawy: KCO/TP/36/2022. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Przedmiot zamówienia jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – projekt MBO-0136/W/21 Zielone Katowickie Centrum Onkologii. Przedmiot zamówienia jest finansow...


Zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym

znak sprawy: KCO/TP/33/2022 Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup, dostarczenie i montaż osprzętu sieciowego wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii.

znak sprawy: KCO/PN/18/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET, dostępne pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/pn/kco/demand/public/57348/detalis


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika automatycznego do OB

znak sprawy: KCO/TP/21/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leków onkologicznych – 2 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/17/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leku onkologicznego (nr sprawy KCO/TP/15/2022)

  Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

znak sprawy: KCO/PN/16/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczanie worków foliowych

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet