postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego


nr sprawy: KCO/TP/54/2022

postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
11-07-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
11-07-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony