Aktualności


System AlignRT w Katowickim Centrum Onkologii

W 2019 roku Katowickie Centrum Onkologii zakupiło ze środków unijnych w programie Jowisz system AlignRT. Jest to system, który pozwala na poprawę jakości ułożenia chorego, kontrolę ułożenia w trakcie seansu napromieniania oraz na kontrolę oddychania i napromienianie w wybranej fazie oddechowej. Jest to szczególnie ważne przy napromienianiu chor...


Bieg Poland Business Run 2019 - ekipa KCO

Położne Katowickiego Centrum Onkologii uczestniczyły w Biegu Poland Business Run 2019

W dniu 08 września 2019 roku odbył się Bieg "Poland Business Run 2019". Charytatywny bieg sztafetowy odbył się w 9 miastach Polski - w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu. Dystans, jaki miał do pokonania zawodnik to prawie 4 kilometry.W Biegu w Katowicach udział wzięły położne z Katowickiego...


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, NFZ

Planowany konkurs ofert w zakresie chirurgii onkologicznej

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia planuje ogłoszenie konkursu ofert w zakresie chirurgii onkologicznej na obszar całego województwa. Wartość postępowania od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. to 2 700 000 zł, czyli nieco ponad 16 milionów złotych w skali roku. Dzięki konkursowi liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia...


Podpisanie umowy o dofinansowanie

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu do wyposażenia Zakładu Radioterapii

Katowickie Centrum Onkologii uzyskało dofinansowanie na zakup kolejnego nowoczesnego sprzętu medycznego. Tym razem będą to aparaty HDR do brachyterapii i stacje planowania leczenia wyposażające Zakład Radioterapii. W dniu 27. sierpnia 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Przedstawicieli szpitali z całego kraju z Podsekretarzem Stan...


Kwartalnik KCO - logo

Kwartalnik KCO

Kwartalnik KCO dla Pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii to czasopismo, na łamach którego będziemy starać się przybliżyć Czytelnikom sposób funkcjonowania szpitala, jego możliwości w zakresie diagnostyki i prowadzonych terapii oraz przedstawiać najnowsze informacje o rozwoju medycyny. Dotychczas wydanych zostało 8 numerów, wszystkie dostępne są...


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

W dniu 26 lipca 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, w którym udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych,  przedstawiciele dyrektorów opieki zdrowotnej w województwie śląskim oraz konsultanci wojewódzcy z dziedziny onkologii.   Tematem przewod...


Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.     Dzięki IKP: otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce masz dostęp do danych swoich dzieci do 18...


Podpisanie umowy na sprzęt medyczny

11,5 mln złotych na nowoczesny sprzęt medyczny

Umowa na sprzęt za 11,5 mln złotych dla Katowickiego Centrum Onkologii została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Dariusza Starzyckiego - z ramienia przedstawicieli władz regionu, oraz przez dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii Włodzimierza Migacza. Umowa dotyczy proj...


Pracownia Mammografii

Tomosynteza i mammografia spektralna w Pracowni Mammografii Katowickiego Centrum Onkologii

W maju 2019 roku został uruchomiony w Pracowni Mammografii najnowszy cyfrowy mammograf z opcjami biopsji stereotaktycznej, tomosyntezy i mammografii spektralnej. Tomosynteza to komputerowa rekonstrukcja tomograficznego obrazu struktur wewnętrznych piersi. Mammografia spektralna jest dynamiczną oceną czynnościową zmian w piersi wykonywaną z dożyln...


Akredytacja, Twój Szpital - logo

Certyfikat akredytacyjny dla Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii informuje o uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego, który udzielony został na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. W załączeniu pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia.