Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii rozpoczęta


Termomodernizacja - budynek główny

Aktualnie rozpoczęły się prace termomodernizacyjne 3 obiektów Katowickiego Centrum Onkologii: budynku głównego szpitala przy ul. Raciborskiej 27, budynku głównego szpitala i budynku administracyjnego przy ul. Józefowskiej 119.

Są to przedsięwzięcia dofinansowywane środkami UE oraz z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Termomodernizacja budynków Katowickiego Centrum Onkologii obejmuje:
- ocieplenie: dachu, stropodachu, ścian zewnętrznych nadziemia i ścian zewnętrznych piwnicy, ścian piwnic przy gruncie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu c.o. i c.w.u, w tym instalacje dodatkowych węzłów podmieszania oraz montaż powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej; - budowę instalacji OZE tj. systemu PV – paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.

Prace potrwają przez najbliższe dwa miesiące, zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań.

Inwestycja jest realizacją większej całości przedsięwzięć Katowickiego Centrum Onkologii. Jest ona w pełni komplementarna zarówno z projektami już zrealizowanymi, jak i przewidzianymi do realizacji przez szpital w celu osiągnięcia oszczędności energetycznych, które przyczynią się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Katowice.

Więcej informacji dot. projektu unijnego znajduje się tutaj i tutaj.

 

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Herb Województwo Śląskie

 

Banner: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie

 


Data utworzenia
01-06-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
06-11-2020 (Michał Pisula)
Data publikacji
01-06-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony