Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do specjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny


Logo Śląskie - Budżet Obywatelski

W dniu 14.05.2021 r. zgłoszono do realizacji na terenie Katowickiego Centrum Onkologii zadanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.

W ramach Puli REGIO zgłoszono zadanie pn. "Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny."

 

 

ZAGŁOSUJ!

Button Zagłosuj

https://ebo.slaskie.pl

(poniżej zobacz film instruktażowy)

 

PAMIĘTAJ! KAŻDY ZAGŁOSOWAĆ MOŻE TYLKO 1 RAZ,

DLATEGO ODDAJ SWOJE 6 PUNKTÓW ZA JEDNYM RAZEM NA OBYDWA ZADANIA:

3 punkty na zadanie z PULI EKO - zadanie MBO-0136/W/21

3 punkty na zadanie z PULI REGIO - zadanie MBO-0137/P2/21

 

 

Zobacz film instruktażowy jak oddać głosy na projekty dla Katowickiego Centrum Onkologii:

 

 


Budżet Obywatelski 2021 - Plakat

 


Bezpośrednim celem zadania będzie podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych
w warunkach poradnianych, jako kontynuacja rozpoznania i leczenia chorób nowotworowych mieszkańców Katowic, Tychów, Mysłowic, powiatów bieruńsko-lędzińskiego oraz pszczyńskiego, a także pozostałej części województwa śląskiego poprzez zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego. Zapewnienie wysokiej jakości diagnostyki za pomocą wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami pozwoli zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do wykrywania nowotworów w stadium początkowym oraz oceny innych zmian chorobowych. Dzięki realizacji zadania wzrosną możliwości diagnostyczne ośrodka.

Zadanie polegać będzie na zmniejszeniu zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe. Realizacja zadania wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Projekt służyć będzie mieszkańcom powiatów objętych zadaniem, tj. pacjentom korzystającym z usług medycznych Katowickiego Centrum Onkologii, dla których - z uwagi
na ograniczenia sprzętowe oraz sytuację związaną z COVID-19 - ograniczona została dostępność do świadczeń med. w zakresie onkologii.

Projekt realizować będzie tym samym potrzeby mieszkańców woj. śląskiego w zakresie zwiększonej dostępności do wysokospecjalistycznych procedur onkologicznych.

Rocznie Pracownia przyjmuje ok. 100 000 pacjentów, którzy w przeważającej części są pacjentami onkologicznymi z oddziałów lub pozostającymi pod opieką Poradni Onkologicznej.

Pracownia USG wykonuje badania jamy brzusznej, jam opłucnowych, tarczycy, węzłów chłonnych, miednicy małej, badania ciąży, badanie narządu rodnego, UKG (rocznie ok. 8 000 badań oraz ok. 2 000 badań UKG serca).

Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwolą osiągnąć cele szczegółowe:

 1. zmniejszenie kolejek, czasu oczekiwania na wykonanie procedur medycznych,
 2. zwiększenie wykrywalności nowotworów,
 3. zmniejszenie umieralności pacjentów na nowotwory,
 4. wydłużenie okresu przeżywalności chorych na nowotwory,
 5. skrócenie procesu diagnostycznego dla chorych,
 6. zwiększenie ilości porad ambulatoryjnych w wyniku wcześniejszego zdiagnozowania nowotworów,
 7. zmniejszenie ilości zabiegów inwazyjnych w wyniku podwyższonej jakości diagnostyki (wykrycia nowotworu),
 8. oszczędność kosztów w wyniku braku konieczności powtarzania badania,
 9. oszczędność czasu pacjentów.

 

Wartość zadania: 375 000 zł

 


Kolejne etapy związane ze zgłoszeniem wskazanych powyżej zadań przedstawiają się następująco:

 1. Uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku, kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania oraz wymaganej zgody władającego obiektem/terenem w oryginale: do 2 lipca 2021 r.
 2. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 16 lipca 2021 r.
 3. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
 4. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
 5. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych
  i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
 6. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 15 września 2021 r.
 7. Ogłoszenie wyników głosowania: do 24 września 2021 r.
 8. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 24 września 2021 r.

 

Znak graficzny użyty w nagłówku pochodzi ze strony https://bo.slaskie.pl

Data utworzenia
18-05-2021 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
02-09-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
18-05-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony