Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.


Logo Śląskie - Budżet Obywatelski

W dniu 14.05.2021 r. zgłoszono do realizacji na terenie Katowickiego Centrum Onkologii zadanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.

W ramach Puli EKO – zgłoszono do realizacji zadanie pn. "Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej."

 

 

ZAGŁOSUJ!

Button Zagłosuj

https://ebo.slaskie.pl

(poniżej zobacz film instruktażowy)

 

PAMIĘTAJ! KAŻDY ZAGŁOSOWAĆ MOŻE TYLKO 1 RAZ,

DLATEGO ODDAJ SWOJE 6 PUNKTÓW ZA JEDNYM RAZEM NA OBYDWA ZADANIA:

3 punkty na zadanie z PULI EKO - zadanie MBO-0136/W/21

3 punkty na zadanie z PULI REGIO - zadanie MBO-0137/P2/21

 

 

Zobacz film instruktażowy jak oddać głosy na projekty dla Katowickiego Centrum Onkologii:

 


Budżet Obywatelski 2021 - Plakat

 


Zadanie obejmować będzie rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii w celu przywrócenia jego publicznego charakteru umożliwiającego m.in. połączenie relaksu z pogłębieniem wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz podniesienia świadomości ekologicznej m.in. dzięki umieszczonym wzdłuż ścieżek tablicom informacyjnym. Odbiorcami zadania będą w głównej mierze pacjenci Szpitala (mieszkańcy całego województwa), ich rodziny oraz mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej.

W ramach zadania powstaną m.in.:

 1. łąka kwiatowa,
 2. solarna stacja meteo: 1 szt.
 3. tężnia: 1 szt.
 4. toaleta publiczna: 1 szt.
 5. miejsce do gry w szachy: 1 szt.
 6. ławka solarna z możliwością podłączenia urządzeń mobilnych: 3 szt.
 7. ławki parkowe: 25 szt.
 8. leżaki parkowe: 6 szt.
 9. tablice informacyjne: 6 szt.
 10. kosze na śmieci: 16 szt.
 11. oświetlenie parkowe: 11 szt.
 12. ogrodzenie z paneli siatkowych: 157 mb.

 

Bilans terenu:

 1. teren zielony: 2545,5 m2 (łąki kwietne 180,4 m2 + trawnik 2365,1 m2) z systemem zraszania,
 2. pow. utwardzona: 896,2 m2. Łącznie: 3 441,7 m2.

 

Realizacja zadania w szerokim zakresie uwzględniać będzie elementy ekologiczne.
Oświetlenie parkowe podobnie jak ławki solarne, stacja meteo wykorzystywać będzie energię słoneczną, co pozwoli ograniczyć emisję pyłów, jaka miałaby miejsce w przypadku zastosowania energii elektrycznej. Także tężnia oraz powstałe tereny zielone będą realizować aspekt ekologiczny.
Zrewitalizowany park będzie miejscem łączącym przestrzeń publiczną z przestrzenią przeznaczoną dla pacjentów szpitala. Koncepcja przewiduje rewitalizację zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenie nowej zieleni uzupełniającej oraz całościową rekultywację trawników. Układ ciągów pieszych dostosowany będzie do istniejącego drzewostanu oraz uwzględniać będzie aspekty rehabilitacyjno-lecznicze możliwe do osiągnięcia podczas pobytu pacjentów (osób starszych, często o ograniczonych funkcjach ruchowych) na terenie parku. Ponadto wzdłuż alejek rozmieszczone zostaną elementy małej architektury umożliwiające odpoczynek i relaks pacjentów. Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwolą osiągnąć cały szereg celów szczegółowych/korzyści – m.in.:

 1. podniesienie jakości i atrakcyjności pobytu pacjentów geriatrycznych, onkologicznych,
 2. ograniczenie emisji gazów w wyniku zastosowania rozwiązań ekologicznych w ramach inwestycji,
 3. stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców woj. śląskiego.

 

Wartość zadania: 1 229 152 zł.

 


Kolejne etapy związane ze zgłoszeniem wskazanych powyżej zadań przedstawiają się następująco:

 1. Uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku, kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania oraz wymaganej zgody władającego obiektem/terenem w oryginale: do 2 lipca 2021 r.
 2. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 16 lipca 2021 r.
 3. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
 4. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
 5. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych
  i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
 6. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 15 września 2021 r.
 7. Ogłoszenie wyników głosowania: do 24 września 2021 r.
 8. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 24 września 2021 r.

 

 
Znak graficzny użyty w nagłówku pochodzi ze strony https://bo.slaskie.pl

Data utworzenia
18-05-2021 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
02-09-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
18-05-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony