postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/TP/54/2021)


postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
02-12-2021 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
02-12-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony