postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis stacji kompresorów sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego i stacji pomp próżni


Nr sprawy: KCO/TP/57/2021

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez Platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
23-12-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
23-12-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony