postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis pogwarancyjny sprzętu do sterylizacji w podziale na 8 pozycji


nr sprawy: K.C.O./TP/58/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
27-12-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
27-12-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony