postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na konserwację, przeglądy, naprawy urządzeń dźwigowych i konserwacje, przeglądy, naprawy i serwis drzwi automatycznych


Nr sprawy: K.C.O./TP/61/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie  poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
04-01-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
04-01-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony