postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej w czynnych obiektach Katowickiego Centrum Onkologii


nr sprawy: K.C.O./TP/61/2022 

postępowanie jest prowadzone elektroniczne na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
03-08-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
03-08-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony