postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na transport zwłok pacjentów zmarłych w Katowickim Centrum Onkologii


nr sprawy: K.C.O./TP/62/2022 postępowanie jest prowadzone elektroniczne na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
09-08-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
09-08-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony