postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T


Nr sprawy: K.C.O./TP/59/2022

postępowanie jest prowadzone elektronicznie  poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 


Data utworzenia
27-07-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
27-07-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony