Informacja o rejestracji pacjentów


Informacja o rejestracji pacjentów:

I.
 1. Telefoniczna rejestracja pacjenta odbywa się poprzez Call Center – nr tel. 32 420 0 420
  • rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 19:00
  • rejestracja obsługuje następujące poradnie i pracownie:
   • Poradnia Wielospecjalistyczna
   • Poradnia Onkologiczna
   • Poradnia POZ
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG, mammografia)
   • Pracownia USG
   • oraz Zakład Radioterapii
  • w celu wyznaczenia terminu wizyty poprzez Call Center należy podać telefonicznie następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL,
   • numer telefonu, lub adres e-mail do kontaktów w razie zmiany terminu wizyty,
   • informacje ze skierowania (jeśli jest wymagane).
 2. Osobista rejestracja do poradni, pracowni oraz Zakładu Radioterapii może odbyć się na podstawie zgłoszenia wizyty przez:
  • pacjenta,
  • lub za pośrednictwem osób trzecich.
  W celu wyznaczenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji z dowodem osobistym lub paszportem oraz skierowaniem (jeśli jest wymagane) i kartą ubezpieczenia zdrowotnego.

 

II.
Informacje ogólne dotyczące rejestracji pacjenta

 

 1. Porady specjalistyczne udzielane są pacjentom:
  • na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. 
   Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty. Ważność skierowania - zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia chorego do poradni. 
   Bez skierowania do poradni: onkologicznej, ginekologiczno-położniczej oraz: osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni.
 2. Pacjenci mający wyznaczony przez lekarza poradni specjalistycznej kolejny termin wizyty są zobowiązani dokonać rezerwacji terminu wizyty poprzez telefoniczną rejestrację Call Center lub osobiście w rejestracji.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia porady, a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z wyznaczonym terminem, pracownicy Call Center lub rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany.
 4. Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Call Center lub rejestracji.
 5. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć: 
  Pacjenci rejestrujący się w dniu przyjęcia do poradni przyjmujących pacjentów na bieżąco są przyjmowani:
  • wg kolejności zgłoszenia,
  • na zasadzie naprzemienności tzn. pacjent z kolejki - pacjent z uprawnieniami (pacjenci ze skierowaniem z Medycyny Pracy, posiadający na skierowaniu adnotację PILNE pacjenci uprzywilejowani: inwalidzi wojenni, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, kobiety z widoczną ciążą, osoby z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby z dziećmi do lat 3),
  Pacjenci mający wyznaczony termin i godzinę przyjęcia do poradni/pracowni gdzie obowiązują terminy, są przyjmowani wg kolejności (decyduje wyznaczona data i godzina) 
  W przypadkach szczególnych o przyjęciu decyduje lekarz.III.

Informacje dotyczące danych osobowych pacjentów

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii

(do przeglądania pliku potrzebna jest przeglądarka plików pdf, np. Adobe Reader)

 

 


Data utworzenia
08-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
04-07-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
08-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony