Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii


Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26:

a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach;

b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach.

 

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Katowice i pozostałej części województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Katowice oraz nieodpowiednia infrastruktura cieplna budynków Katowickiego Centrum Onkologii. Problem ten w największym stopniu dotyczy budynków i infrastruktury cieplnej Szpitala zlokalizowanych przy ul. Raciborskiej 27 i Józefowskiej 119.
Cel bezpośredni zrealizowany zostanie poprzez termomodernizację budynków Katowickiego Centrum Onkologii. Ponadto w ramach projektu zastosowane zostaną technologie odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji określonego celu ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych wprowadzanych do powietrza (zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym).

Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwolą osiągnąć szereg celów szczegółowych:

 1. zmniejszenie strat ciepła poprzez jego przenikanie przez ściany zewnętrzne, stropodach, posiadane okna i drzwi,
 2. podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. modernizację źródła ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,
 4. redukcję zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
 5. zmniejszenie opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
 6. zmniejszenie ilości węgla spalanego na źródle jego wytwarzania,
 7. podniesienie standardu świadczonych usług.

 

Ponadto do celów szczegółowych zaliczyć należy:

 1. zmniejszenie emisji CO2,
 2. obniżenie zapotrzebowania na ciepło,
 3. zmniejszenie energii końcowej,
 4. zwiększenie estetyki budynku,
 5. poprawa wizerunku Wnioskodawcy oraz miasta Katowice.

 

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty ekologiczne:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/ rok] - 4601.11100
 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/ rok] - 4994.67400
 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/ rok]
  - 215.7380
 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0.13400
 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/ rok] - 32.54500
 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0.03300
 7. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/ rok] - 930518.40000
 8. Stopień redukcji PM 10 [tony/ rok] 0.02300

 

Wartość projektu: 7 484 575,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 510 540,94 zł

 

Więcej informacji dot. projektu.

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Herb Województwo Śląskie

 

 

 


Data utworzenia
10-08-2018 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
22-02-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
10-08-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony