System AlignRT w Katowickim Centrum Onkologii


W 2019 roku Katowickie Centrum Onkologii zakupiło ze środków unijnych w programie Jowisz system AlignRT.

Jest to system, który pozwala na poprawę jakości ułożenia chorego, kontrolę ułożenia w trakcie seansu napromieniania oraz na kontrolę oddychania i napromienianie w wybranej fazie oddechowej.

Wizualizacja

Jest to szczególnie ważne przy napromienianiu chorych z rakiem piersi lewej - napromienianie na szczycie wdechu, zwiększenie objętości płuc pozwala na odsunięcie serca od ściany klatki piersiowej i redukcje dawki deponowanej w sercu.
Zmniejszenie dawki w sercu przekłada się na zmniejszenie ilości powikłań kardiologicznych w przyszłości.

 

 

 

 

 

VisionRT - zastosowania kliniczne (plik PPTX, 8,9 MB)

Fotografie pochodzą z opracowania "AlignRT i zastosowanie kliniczne", autorzy: Karol Szymerkowski, Daniel Raczyński

Data utworzenia
28-01-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-01-2020 (Michał Pisula)
Data publikacji
28-01-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony