Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych


oznaczenie sprawy: KCO/TP/79/2022 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
18-10-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
18-10-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony