Projekty


Herb Województwo Śląskie

Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"     Zadanie obejmować będzie rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii w celu przywrócenia jego publicznego charakte...