Niesklasyfikowane


Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko   Jednostka organizacyjna: Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2   Informujemy, że Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą...


Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Katowickie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kco.katowice...


Ochrona Danych Osobowych


Regulamin


Polityka prywatności

Polityka prywatności