Uroczystość podsumowująca zrealizowane projekty w Katowickim Centrum Onkologii


Przecięcie wstęgi

30 sierpnia 2022 r. w Katowickim Centrum Onkologii odbyła się uroczystość podsumowująca przedsięwzięcia zrealizowane w placówce. W ostatnim czasie KCO wzbogaciło się o wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, opracowano również program badań profilaktycznych i diagnostycznych.
W spotkaniu uczestniczył marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz zapoznania się z materiałami filmowymi.

 

 

 

 

 

"Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii" - projekt dofinansowany z budżetu Województwa Śląskiego, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość całego zadania wyniosła 11,5 mln zł, z czego 9,4 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne, natomiast kwota 1,6 mln zł to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego, będąca wkładem własnym do projektu. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna wpłynęły na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, wzrost dostępności do specjalistycznych badań lekarskich oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania. W ramach zrealizowanego projektu zakupione zostały między innymi: tomograf komputerowy, mammograf, aparaty USG, aparat RTG, zestaw laparoskopowy HD, diatermia chirurgiczna, aparat do termoablacji guzów nowotworowych, zestaw do echoendoskopii, zestawy do bronchoskopii, zestawy do wideogastroskopii, zestawy do wideokolonoskopii.

 

"Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny" - projekt zrealizowany w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość zadania to 364 545 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Śląskiego wynosiła 353 365 zł, a środki szpitala - 11 180 zł.
Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości diagnostyki za pomocą wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do wykrywania nowotworów w stadium początkowym oraz oceny innych zmian chorobowych.

 

"Wygraj z rakiem przed Covidem i po Covidzie" - akcja profilaktyczna Katowickiego Centrum Onkologii, która odbyła się 31 sierpnia 2022 r.

KCO zaprosiło do bezpłatnego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej, Profilaktyki Chorób Piersi, Dermatologicznej, Chorób Płuc, Ginekologiczno-Położniczej. Ponadto wykonywane były badania laboratoryjne w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, badania diagnostyczne w Pracowni USG, natomiast w Pracowni Diagnostyki Obrazowej - badania RTG, badania tomografii komputerowej, badania USG piersi, badania mammograficzne.

 


Galeria zdjęć:

   

 

  

 

 


Data utworzenia
13-10-2022 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
14-10-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
13-10-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony