Uhonorowanie godłem "TERAZ POLSKA"


Wykonany w 2006 r. w Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Jądrowej Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku we współpracy z zespołem fizyków (dr W. Łobodziec, mgr M. Dybek, mgr A. Kawa-Iwanicka, mgr T. Iwanicki) Zakładu Radioterapii Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach stół Polkam TBI, został uhonorowany w dniu 9. czerwca 2008 roku godłem "TERAZ POLSKA".

Stół Polkam TBI jest przeznaczony do pozycjonowania i unieruchomiania chorego podczas napromieniania całego ciała - tzw. technika TBI (Total Body Irradiation) jako jedna z metod przygotowująca chorego do przeszczepu szpiku kostnego. W Zakładzie Radioterapii Szpitala im. S. Leszczyńskiego wykonano do tej pory napromienianie tą techniką ponad 200 chorych.
Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
16-06-2008
Drukuj (PDF) bieżącej strony