Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie

Działanie: 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych"

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 

Opis projektu:

Celem projektu jest uruchomienie zautomatyzowanych usług, z ograniczonym udziałem człowieka we wzajemnych relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich pacjentów. Uruchomione e-usługi bazują na zastosowaniu narzędzi, produktów i systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb systemu opieki zdrowotnej województwa śląskiego. Wszystkie e-usługi w zakresie eZdrowia będą usługami publicznymi, świadczonymi na rzecz administracji (A2A), mieszkańców (A2C) i przedsiębiorców (A2B). Celem świadczenia usług nie jest zysk, a interes publiczny jakim jest ochrona zdrowia publicznego. Główne cele projektu to:

CEL 1: Zwiększenie dojrzałości w zakresie zaawansowanych e-Usług zdrowotnych, realizowanych w partnerstwie ośrodków medycznych, jednostek badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym inżynierii medycznej i biotechnologicznej;

CEL 2: Podniesienie jakości świadczenia medycznych usług publicznych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)

 

Banner, logo UE

 

 


Data utworzenia
27-03-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-09-2020 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
27-03-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony