Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna


Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" 

Tytuł Projektu: eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Katowickim Centrum Onkologii. W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostęp do elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego, a także podniesie się jakość i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówkę, co stanowi główny cel projektu.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie Katowickie Centrum Onkologii. Beneficjentami pośrednimi (grupy docelowe) będą: pacjenci, personel medyczny, personel pomocniczy systemu ochrony zdrowia.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną środki trwałe oraz systemy informatyczne.

Wdrożone systemy umożliwią uruchomienie 6 elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line, w tym 4 o 5 stopniu dojrzałości. Usługi charakteryzować się będą wysokim stopniem powszechności i dostępności, a dodatkowym efektem projektu będzie stworzenie wraz z 10 innymi szpitalami tzw. regionalnej platformy rozproszonej.

 

Termin realizacji projektu: 2017-08-01 - 2023-10-31

Kwota wydatków ogółem: 15 587 024,98 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 613 954,12 zł

Dofinansowanie UE: 9 048 219,94 zł

 

 

Banner, Logo UE

 


Data utworzenia
28-09-2020 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
11-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
28-09-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony