Pracuj bezpiecznie


Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Nazwa projektu:
Pracuj bezpiecznie
 

Banner: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Europejski Fundusz Społeczny

 

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 75 pracowników Katowickiego Centrum Onkologii. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.
Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.
 
Planowane efekty:
Efektami projektu będą:
  1. bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:
    1. Bezpieczne podnoszenie i transfer chorych z zastosowaniem zasad ergonomii.
    2. Ergonomia pracy administracyjno-biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy.
  2. poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 75 pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – łózek elektrycznych, foteli ergonomicznych, podnóżków.
 
Wartość projektu: 446 625,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 379 631,25 zł

 

 

 


Data utworzenia
20-12-2021 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
17-01-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
20-12-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony