Pracownia Endoskopii z nowym sprzętem medycznym


Uroczystość przekazania sprzętu Pracowni Endoskopii

Kolejny sprzęt medyczny w Katowickim Centrum Onkologii. W ramach projektu "Nowoczesne technologie w walce z nowotworami! Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii" zakupiono sprzęt medyczny do Pracowni Endoskopii. Uroczyste przekazanie sprzętu dla Pracowni Endoskopii odbyło się 11.12.2023 r.

 

  1. Zestaw do termoablacji guzów przy użyciu echoendoskopu (EUS) – generator do termoablacji, pompa chłodząca elektrodę, elektrody,
  2. Zestaw do enteroskopii dwubalonowej składający się procesora obrazu, źródła światła, monitora medycznego i wózka medycznego oraz enteroskopu dwubalonowego (enteroskop dwubalonowy wraz z pompą do obsługi enteroskopu), procesor endoskopowy kompatybilny z enteroskopem HD,
  3. Procesor do AI (sztuczna inteligencja wspomagająca analizę zmian endoskopowych),
  4. Kompaktowy aparat rentgenowski ramię C na potrzeby gabinetów endoskopowych,
  5. Szafa do endoskopu,
  6. Echoendoskop – aparat EUS wraz z głowicą brzuszną konweksową do ultrasonografu,
  7. Kolonoskop dwukanałowy

 Zestaw do termoablacji guzów przy użyciu echoendoskopii umożliwi wykonywanie ablacji endoskopowej guzów trzustki (endoskopowe leczenie zmian o charakterze guzów neuroendokrynnych). Określony zabieg nie jest obecnie wykonywany w województwie śląskim. Metoda pozwala leczyć zmiany endoskopowo, bez użycia metod chirurgicznych, co umożliwia wykonanie zabiegu w sposób oszczędzający trzustkę, mało inwazyjny, nieokaleczający, bez otwierania jamy brzusznej. Pozwala zmniejszyć uraz, skrócić czas hospitalizacji oraz czas rekonwalescencji pacjenta. W przypadku zaawansowanych raków trzustki, metoda ta pozwala na mało inwazyjne leczenie paliatywne guza trzustki, a tym samym wydłuża przeżycie i poprawia komfort życia pacjenta. Stanowi cenne uzupełnienie chemioterapii.

Ablacja znajduje również zastosowanie w leczeniu guzów torbielowatych trzustki jako metoda mało inwazyjna, pozwalająca uniknąć konieczności zabiegu chirurgicznego. Metoda ta skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu, zmniejsza ilość powikłań i poprawia jego dobrostan. Pozwala też wykonać zabieg w sposób nieokaleczający pacjenta.


Zestaw do enteroskopii dwubalonowej pozwoli wykonywać w Katowickim Centrum Onkologii badania, które obecnie, również z uwagi na brak sprzętu, nie są wykonywane (enteroskopia dwubalonowa). Aktualnie badania takie nie są wykonywane w żadnym publicznym szpitalu w województwie śląskim. Badanie pozwala dokładniej diagnozować, a w części przypadków leczyć endoskopowo choroby jelita cienkiego, co skraca czas pobytu w szpitalu. W przypadku polipów lub części zwężeń pozwala usunąć lub leczyć zmianę endoskopowo, bez ingerencji chirurgicznej, co zmniejsza uraz, skraca pobyt i znacznie poprawia doborostan pacjenta.


Echoendoskop wraz z głowicą brzuszną pozwoli zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów EUS w Pracowni, a tym samym skrócić czas oczekiwania na badanie, co w przypadku zaawansowanych raków trzustki może zadecydować o możliwości wdrożenia leczenia.


Dostępność ramienia C w Pracowni pozwoli na szybsze i łatwiejsze wykonanie szeregu zabiegów, takich jak poszerzenie zwężeń, protezowanie guzów i zwężeń nienowotworowych, jak również wspomoże diagnostykę endoskopową o możliwość podglądu radiologicznego w trakcie innych zabiegów. Zakup Ramienia C pozwoli również na rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów endoskopowych, na przykład o protezowanie guzów jelita grubego (leczenie niedrożności nowotworowej jelita grubego).


Zakupiony w ramach przedmiotowego projektu Procesor do AI (sztuczna inteligencja wspomagająca analizę zmian endoskopowych) znajdować będzie zastosowanie nie tylko do enteroskopii, ale również do innych zabiegów, poprawiając skuteczność diagnostyki i wykrywalność zmian podejrzanych i nowotworowych. Urządzenie umożliwiać będzie wspomaganie identyfikacji rodzaju zmiany (nowotworowa/nienowotworowa) oraz wspomaganie wykrywania zmian,


Kolonoskop dwukanałowy wykorzystywany będzie do wykonywania złożonych zabiegów endoskopowych wynikających z jednoczasowego użycia dwóch narzędzi endoskopowych. Takie użycie urządzenia zwiększy zakres wykonywanych zabiegów m.in. w zakresie złożonych dysekcji endoskopowych, tamowania krwawień. Kolonoskop umożliwi użycie dwóch narzędzi w jednym czasie, a także wyeliminowanie konieczności wymiany narzędzia w czasie pracy. Dzięki temu skróci się czas zabiegu oraz zwiększy jego skuteczność i bezpieczeństwo.

 


Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii

Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii

Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii

Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii

Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii Uroczystość przekazania sprzętu medycznego Pracowni Endoskopii

 

 


Data utworzenia
14-12-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
14-12-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-12-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony