Pracownia Diagnostyki Obrazowej


Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

 

 

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- REJESTRACJA: tel. 32 420 0 420

Informacja:
- Pracownia Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, RTG: 32 42 00 100, wewn. 102, nr bezpośredni 32 42 00 102 (w godz. 07:00-20:00)
- Pracownia Mammografii: 32 42 00 100, wewn. 321, nr bezpośredni 32 42 00 321 (w godz. 07:00-18:00)

 


Pracownia Tomografii Komputerowej
Badania wykonujemy dwoma tomografami firmy Siemens: 24- i 62-rzędowym - badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kończyn oraz układu kostno-stawowego.
Wykonujemy badania objętościowe, przestrzenne, obróbkę 3-D, badania angio-TK, wirtualną endoskopię 

Pracownia Radiologii
Posiada wysokiej jakości, sprzęt firmy Philips do badań z zakresu klasycznej radiodiagnostyki (zdjęcia RTG, skopie, badania kontrastowe).
Badania wykonywane są w systemie cyfrowym co zapewnia najwyższą jakość obrazowania.

Pracownia Mammografii
Wyposażona jest w cyfrowy mammograf firmy Giotto gwarantujący najwyższą jakość diagnostyki.
Uczestniczymy w programie (badania bezpłatne bez skierowania dla pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat).
Przyjmujemy pacjentów na podstawie skierowań z NFZ oraz z gabinetów prywatnych.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
W 2012r. w ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej został uruchomiony nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego firmy GE, model - SIGNA HDxt, o indukcji pola 1,5T. Pozwala on na wykonywanie badań z zakresu obrazowania: głowy, szyi, j. brzusznej, miednicy, ukł. kostno-stawowego, kręgosłupa, angio-MR, cholangio-MR, MR piersi, perfuzja-MR, spektroskopia-MR.
Wykonujemy badania komercyjne oraz na podstawie umów z innymi podmiotami. Krótki czas oczekiwania na badanie.

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywany jest szeroki zakres badań odpłatnych według cennika.

Pracownia Densytometrii
Pracownia Densytometrii wyposażona jest w innowacyjny aparat rentgenowski amerykańskiego producenta Hologic. Densytometria to badanie rentgenowskie, które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Jest to podstawa diagnostyki osteoporozy - choroby charakteryzującej się powolnym ubytkiem masy kostnej, która prowadzi do osłabienia struktury kości i powoduje większe ryzyko złamań.

 

Od 2007r. Pracownia Diagnostyki Obrazowej posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży specjalistycznych w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Okres oczekiwania na opis badania w w/w Pracowniach wynosi trzy dni robocze.


PERSONEL

Zarządzający:

  • lek. med. Jędrzej Głasek

 


Call Center


Dodatkowe materiały:

Budynek Rezonansu Magnetycznego Tomograf Komputerowy Tomograf Komputerowy  

Tomograf Komputerowy Pracownia Rezonansu Magnetycznego  Pracownia Mammografii Pracownia Mammografii

 

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-01-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony