Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W dniu 26 lipca 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, w którym udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych,  przedstawiciele dyrektorów opieki zdrowotnej w województwie śląskim oraz konsultanci wojewódzcy z dziedziny onkologii.

 

Tematem przewodnim posiedzenia były kwestie dotyczące świadczeń chirurgii onkologicznej oraz kompleksowej obsługi pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi.

  

 

Powołanym ekspertem z zakresu ochrony zdrowia w przedmiotowym temacie został Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii lek. med. Włodzimierz Migacz, który wraz z dr n. med. Bogusławem Mąką - Zarządzającym Oddziałem Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w Katowickim Centrum Onkologii, przedstawili Radzie Dialogu Społecznego statystyki i sytuację pacjentów leczonych onkologicznie, w którym to leczeniu istotą rolę odgrywa leczenie skojarzone z zastosowaniem chirurgii, radioterapii i chemioterapii.

  

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podjęła się wypracowania wspólnego stanowiska i w pełni zaakceptowała celowość prowadzenia skojarzonego leczenia w jednym miejscu, które bez wątpienia wpłynie na zwiększenie statystyk wyleczonych chorych w województwie śląskim.

Rada Dialogu Społecznego w Katowicach wystąpi ze stanowiskiem oraz wnioskiem do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne ogłoszenie postępowania konkursowego w zakresie kompleksowej  obsługi pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi.

 

 


Data utworzenia
31-07-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
31-07-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
31-07-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony