Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

 

Opis projektu:

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej naszego państwa. Wobec ciągłego wzrostu zachorowań, a także w wyniku wprowadzania nowych technologii diagnozowania i terapii niezbędne jest wyposażanie ośrodków onkologicznych w nową lub unowocześnioną aparaturę medyczną.

 

Banner: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie

 


Plakat UE

 

 


Data utworzenia
27-03-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
14-07-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
27-03-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony