Nowoczesny cytobus w Katowickim Centrum Onkologii


Zdjęcie cytobusu

Zakup cytobusa jest częścią większego projektu realizowanego przez Katowickie Centrum Onkologii pn. „Nowoczesne technologie w walce z nowotworami. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego”.

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego, cytobusu oraz urządzeń do centralnej sterylizacji. Koszt zakupu samego cytobusu to 734 tys. złotych. Pojazd dociera do każdego miejsca i umożliwia szybką diagnostykę wszędzie tam, gdzie dostęp do badań jest utrudniony i wymaga długiego czasu oczekiwania.

W uroczystym przekazaniu cytobusu, w dniu 27.10.2023 r. uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska i radna Sejmiku Katarzyna Stachowicz.

Krótki materiał filmowy z uroczystości dostępny jest pod adresem:

https://twitter.com/JakubChe/status/1719003415060344869


* * *

Zakup sprzętu medycznego, w tym cytobusu, pozwoli na skuteczną walkę z następstwami pandemii COVID-19, a poprzez wdrożenie nowoczesnych metod leczenia pacjentów onkologicznych zwiększy się dostęp do nowoczesnych metod leczenia pacjentów województwa śląskiego. Zapewnienie mieszkankom województwa śląskiego dostępności do nowoczesnych metod cytologii płynnej oraz badań HPV w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy oraz zmniejszenie umieralności na określony nowotwór.
Zakup cytobusu przy obecnie posiadanej bazie medycznej umożliwi pacjentkom diagnostykę nowej generacji w miejscu zamieszkania, dalszą kompleksową diagnostykę i w razie konieczności specjalistyczne onkologiczne leczenie zabiegowe i zachowawcze.

Dotąd województwo śląskie, jako jedyne w kraju, nie dysponowało tego typu mobilnym pojazdem.

Dzięki cytobusowi możliwe będzie dotarcie do miejscowości zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których występuje mała zgłaszalność pacjentek do badań profilaktycznych i gdzie jest największa zapadalność na nowotwory szyjki macicy.

 

Cytologia płynna

Dzięki cytologii płynnej i ocenie preparatów z zastosowaniem systemów będących przedmiotem projektu możliwym będzie przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki dedykowanej profilaktyce raka szyki macicy. Cytologia płynna wykonywana jest techniką, która zapobiega uszkodzeniu pobranych komórek oraz pozwala na wykrycie zmian wysokiego ryzyka, co przy początkowych zmianach daje nawet 100% szans na wyleczenie kobiet.

Zakupiony w ramach projektu aparat umożliwiać będzie rozszerzone genotypowanie, co jest istotne w procesie diagnostycznym, ponieważ aż 77% raków płaskonabłonkowych oraz 94% gruczolakoraków szyjki macicy jest związane z infekcją HPV 16, 18, 45.
HPV 16 i 18 odpowiedzialne jest za 70% wszystkich nowotworów szyjki macicy.

Wykrycie infekcji wirusowej umożliwia identyfikację grup ryzyka a następnie monitorowanie tych pacjentek, czego wynikiem jest zapobieganie rakowi szyjki macicy i wykrywanie go we wczesnym etapie choroby.

Dzięki zakupionemu w ramach projektu cytobusowi możliwe będzie dotarcie do miejsc, w których jest mała dostępność lub brak cytologii płynnej. Badania będą pobierane w miejscu zamieszkania pacjentek. Wykonanie diagnostyki nowej generacji, a następnie objęcie właściwą terapią, przełoży się na poprawę wyników leczenia pacjentek.

Zakupiony aparat do cytologii płynnej służyć będzie badaniom wykonywanym zarówno przy użyciu cytobusu, jak i badaniom wykonywanym pacjentkom korzystającym z usług medycznych szpitala w formie tradycyjnej. Zakup cytobusa oraz aparatu do cytologii płynnej oraz badania wirusa HPV DNA w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju profilaktyki zdrowotnej w danym obszarze, a także stanowić będzie skuteczną promocję zdrowia i postaw prozdrowotnych.

 

To przykład na skuteczne wykorzystanie środków unijnych w praktyce. Cieszę się, że tego typu nowoczesny pojazd o wartości 774 tys. zł będzie jeździł po naszych ulicach. Zachęcam do tej diagnostyki, do skorzystania z możliwości jakie oferuje cytobus, bo takie badanie może ocalić nasze zdrowie i życie. Jestem przekonany, że takich inwestycji będzie w najbliższych latach więcej – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, Włodzimierz Migacz: Dziękuję za to wsparcie w realizacji tego projektu. Cytobus ma służyć tym pacjentkom, które w okresie pandemii COVID-19 nie znalazły się w gabinetach ginekologicznych. Rak szyjki macicy dotyka ok. 2,5 tys. kobiet rocznie, wiele z nich trafia do nas w bardzo zaawansowanym stadium choroby. To nowotwór, który da się wyleczyć, tylko musi być szybko zdiagnozowany. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom uratujemy wiele mieszkanek naszego regionu. 

 

* * *

Tytuł projektu: "Nowoczesne technologie w walce z nowotworami. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii."

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XIV "Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU"

Działanie 14.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU"

Cel projektu: Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe na terenie województwa śląskiego

Beneficjent: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

 

Zdjęcie cytobusu Zdjęcie cytobusu Zdjęcie cytobusu Zdjęcie cytobusu

Zdjęcie cytobusu Zdjęcie z uroczystości Zdjęcie z uroczystości Zdjęcie z uroczystości

Zdjęcia pochodzą ze strony https://www.slaskie.pl/content/czas-na-mobilna-diagnostyke

 


Data utworzenia
30-10-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
27-06-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
30-10-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony