Nowoczesne technologie w walce z nowotworami!


Fundusze Europejskie - logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU

Działanie 14.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU

 

Nazwa projektu:

Nowoczesne technologie w walce z nowotworami! Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

 

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe na terenie województwa śląskiego.

Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak odpowiedniej infrastruktury oraz wysokiej jakości sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu oraz skuteczności diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w okresie postcovidowym (działania naprawcze).

 

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 1. Zmniejszenie kolejek oraz czasu oczekiwania na wykonanie procedur medycznych
 2. Zwiększenie wykrywalności nowotworów.
 3. Zmniejszenie umieralności pacjentów na nowotwory.
 4. Wydłużenie okresu przeżywalności chorych na nowotwory.
 5. Skrócenie procesu diagnostycznego dla chorych.
 6. Zwiększenie ilości porad ambulatoryjnych w wyniku wcześniejszego zdiagnozowania nowotworów.
 7. Zmniejszenie ilości zabiegów inwazyjnych w wyniku większej dostępności do diagnostyki i podwyższonej jakości badań (wykrycie nowotworu na wcześniejszym etapie zaawansowania umożliwi u części pacjentów prowadzenie mniej inwazyjnego leczenia operacyjnego).
 8. Zwiększenie liczby operacji, w tym operacji robotycznych oraz małoinwazyjnych.
 9. Skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu operacyjnym.
 10. Oszczędność kosztów w wyniku braku konieczności powtarzania badania, zabiegu operacyjnego.
 11. Oszczędność czasu pacjentów.

W wyniku realizacji inwestycji podniesiona zostanie jakość i dostępność do procedur diagnostyczno-leczniczych chorób nowotworowych m.in. w obszarze: nowotworów przewodu pokarmowego, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej.

 

Wartość projektu: 26 012 110,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 14 868 522,33 zł

Budżet Państwa: 11 143 588,11 zł

 

Unia Europejska - logo

 

 

 


Data utworzenia
26-09-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
11-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
26-09-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony