Dofinansowanie projektów


Program Regionalny logo

W załączeniu lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wśród których znalazł się wniosek Katowickiego Centrum Onkologii "Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
Działanie/Poddziałanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17

 

Banner - logo

 


Data utworzenia
08-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
04-07-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
07-06-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Lista projektów 192,1 KB 08-08-2018 Michał Pisula