Budowa budynku Bloku Operacyjnego


Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

W dniu 07 stycznia 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Szpitalem, a firmą ERBUD S.A. z Warszawy na realizację I etapu budowy budynku Bloku Operacyjnego wraz z przebudową budynków istniejących w strefie stykowej w ramach inwestycji: "Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego"

Autorem Projektu jest firma SAR Sp. z o.o. w Katowicach, a funkcję Inwestora Zastępczego pełnić będzie AND Investment Sp. z o.o. w Katowicach. 

Nowy budynek Bloku Operacyjnego połączy budynki Oddziałów: Dermatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego i obejmie: Ginekologiczno-Położniczą Izbę Przyjęć, Centralną Sterylizację, Blok Operacyjny z czterema salami operacyjnymi, 7-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz 8-łóżkowy oddział (pododdział) z trzema salami chorych. Realizowany etap obejmuje pełne wyposażenie Centralnej Sterylizacji oraz wyposażenie w sprzęt zabudowany pozostałych części obiektu. Zadanie obejmuje ponadto dostosowanie budynków sąsiadujących z nowym Blokiem Operacyjnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Zakończenie inwestycji nastąpić ma do dnia 11 lutego 2016 r. 

Inwestycja stanowi realizację programu dostosowawczego Szpitala, jak również pierwszy etap realizacji "Katowickiego Centrum Onkologii". 


WIZUALIZACJE BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO 
Wizualizacja budynku Bloku OperacyjnegoWizualizacja budynku Bloku Operacyjnego
Wizualizacja budynku Bloku OperacyjnegoWizualizacja budynku Bloku Operacyjnego

Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
07-01-2015
Drukuj (PDF) bieżącej strony