Nadzór i kontrole


Nadzór i kontrole

 

 1. Nadzór i kontrola podmiotu leczniczego jakim jest Katowickie Centrum Onkologii regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

  1.1 Nadzór sprawowany jest przez:
  1) Podmiot tworzący (art. 121 u.d.l)
  2) Ministra właściwego d.s zdrowia (art.118 i 119 u.d.l.)
  3) Wojewodę (jako organu prowadzącego rejestr)

  1.2 Katowickie Centrum Onkologii może być kontrolowane przez uprawnione jednostki na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Onkologii sprawuje Dyrektor Centrum.
 3. Katowickie Centrum Onkologii prowadzi "Książkę Kontroli i Wizytacji"
 4. W 2022 r. w Katowickim Centrum Onkologii zostało przeprowadzonych 8 kontroli przez uprawnione podmioty zewnętrzne, w tym:
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
 • Śląski Inspektorat Farmaceutyczny
 • Narodowy Fundusz Zdrowa - Śląski Oddział w Katowicach
 • Ministerstwo Zdrowia 
 1. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w Katowickim Centrum Onkologii przeprowadzono 22 kontrole przez uprawnione podmioty zewnętrzne w tym:
 • Urząd Marszałkowski woj. śląskiego
 • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
 • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
 • RCKiK

 

 

 


Data utworzenia
21-12-2018 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
29-02-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
21-12-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony