BIPZwiązki Zawodowe działające przy Katowickim Centrum Onkologii

Związki Zawodowe: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Związek Zawodowy Lekarzy Związek Zawodowy "Solidarność"


Ogólne zasady udostępniania informacji publicznej

Każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018.1330 t.j. z dnia 10.07.2018). §1 Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazania interesu prawnego lub...


Opiekun strony BIP Katowickiego Centrum Onkologii

Tomasz Duniec - Sekcja Elektroniki i Informatyki Medycznejtel: 32 42 00 282e-mail: t.duniec@kco.katowice.pl


Zarząd Katowickiego Centrum Onkologii

Dyrektor Naczelnylek. med. Włodzimierz Migacz Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwalek. med. Witold Nowak Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa i Epidemiologiimgr Marzena Ciastek Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno-Technicznychmgr Jan Wróblewski Zastępca Dyrektora d/s Finansowychmgr Agnieszka Knapik