Rodzaj Działalności Katowickiego Centrum Onkologii


  1. Centrum jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:
    1. świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia,
    2. świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego leczenia.
  2. Podstawowym celem Katowickiego Centrum Onkologii jako podmiotu leczniczego jest:
    1. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
    2. promocja zdrowia

Data utworzenia
30-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
30-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony