Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie sterylizatora plazmowego do robota, myjni przelotowej - dezynfektora do robota

Znak sprawy: K.C.O./PN/26/2023 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tomografu komputerowego do planowania radioterapii i diagnostyki

Znak sprawy; K.C.O./PN/25/2023 Postępowanie prowadzone elektronicznie na platformie MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych

znak sprawy: K.C.O./TP/21/2023 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie Marketplanet pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 215 000 euro na serwis pogwarancyjny wideobronchoskopów i myjni

znak sprawy: K.C.O./TP/20/2023 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie Marketplanet pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 215 000 euro na zakup i dostarczenie robota i stołu do robota

znak sprawy: K.C.O./PN/15/2023 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/TP/12/2023)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków onkologicznych, leków i wyrobów medycznych – 21 Pakietów - nr sprawy KCO/PN/9/2023

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zapewnienie sprawności, w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających

oznaczenie sprawy: KCO/TP/10/2023 Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku

oznaczenie sprawy: KCO/TP/7/2023 postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczenie nowoczesnego zestawu do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/TP/8/2023 Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet