Oferty pracy - inneOgłoszenie- zatrudnienie w Sekcja Zaopatrzenia

OFERTA PRACY nr 7/2021 z dnia  06.04.2021 r. _________________________________________________________________________________________________________   KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni w ramach umowy  w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisko Referenta w Sekcji Zaopatrzenia     Wymagania: wykształcenie średnie (minimalne)...


Oferta pracy nr 20 - Zatrudnienie w Sekcji Zamówień Publicznych

OFERTA PRACY nr 20/2021 z dnia  08.12.2021 r. _________________________________________________________________________________________________________ KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisko Inspektora w  Sekcji Zamówień Publicznych   Wymagania: wykształcenie śred...


OFERTA PRACY nr 14/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. - Sekcja Zamówień Publicznych

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę do pracy w Sekcji Zamówień Publicznych w ramach umowy o pracę na zastępstwo Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe bardzo dobra znajomość przepisów, ustawy prawo zamówień publicznych oraz procedur w zakresie zamówień publicznych, znajomości pakietu MS Office, programów informatycznych z za...


OFERTA PRACY nr 22/2019 z dnia 23.07.2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: Wykształcenie: ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki pielęgniarskiej lub higienistki szpialnej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub po...


OFERTA PRACY nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę na stanowisko INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  Wymagania: wykształcenie wyższe – preferowanie wykształcenie o kierunku budownictwo lub pokrewne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracy...