Projekty


Logo Województwo Śląskie

Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym  Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119”       W wyniku realizacji projektu wzrosła jakość i dostępność do świadczeń medycznych, w szczególności w obsza...


Logo Województwo Śląskie

Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym  Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27”       Przebudowa i wymiana dźwigu miała na celu zabezpieczenie i zapewnienie  komunikacji pacjentów oraz zwiększenie komfortu użytkowego pacjentów niepełnos...


Logo Województwo Śląskie

Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii.

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii.”       Przedmiot podzielony został na II etapy, z których I etap został wykonany w roku 2023, II etap do wykonania w roku...


Logo Budżetu Obywatelskiego

EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii. Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".     Zadanie obejmowało budowę ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Katowickiego Centrum Onkologii. W ramach zadania wykonanych zostało do 71 miejsc par...


Logo Budżetu Obywatelskiego

Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie KCO w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem"       Katowickie Centrum Onkologii celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych zakup...


Logo Województwo Śląskie

Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii."     W ramach przedmiotowego zadania zakupiono na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii elektryczne łóżka szpitalne wraz z m...


Logo Województwo Śląskie

Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii, w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach"   Bezpośrednim celem zadania jest d...


Herb Województwo Śląskie

Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG KCO w nowoczesny aparat ultrasonograficzny

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny"     Bezpośrednim celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych...


Herb Województwo Śląskie

Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"     Zadanie obejmować będzie rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii w celu przywrócenia jego publicznego charakte...


Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Zadania realizowane z budżetu państwa

Zadania realizowane z budżetu państwa