Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej


Herb Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"

 

 

Zadanie obejmować będzie rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii w celu przywrócenia jego publicznego charakteru umożliwiającego m.in. połączenie relaksu z pogłębieniem wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz podniesienia świadomości ekologicznej m.in. dzięki umieszczonym wzdłuż ścieżek tablicom informacyjnym.

Odbiorcami zadania będą w głównej mierze pacjenci Szpitala (mieszkańcy całego województwa), ich rodziny oraz mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej. W ramach zadania powstanie m.in. łąka kwietna (miejsce nasadzeń różnego rodzaju kwiatów i krzewów), solarna stacja meteo, tężnia, toaleta publiczna, miejsce do gry w szachy, ławki solarne, ławki i leżanki parkowe, tablice informacyjne, kosze na świecie, solarne oświetlenie parkowe, ogrodzenie, chodniki. Realizacja zadania przywróci parkowi walory estetyczne oraz stworzy miejsce sprzyjające pobytowi pacjentów.

 

„Zadanie finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2022 rok”

 

Herb Województwo Śląskie


Data utworzenia
18-05-2022 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
18-05-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
18-05-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony