Zakres działalności


Zakres zadań Katowickiego Centrum Onkologii:

  1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w szczególności w zakresach:
   1. onkologia kliniczna,
   2. chemioterapia w trybie hospitalizacji oraz w trybie jednodniowym,
   3. terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe), w tym chemioterapia niestandardowa,
   4. radioterapia onkologiczna - teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
   5. choroby wewnętrzne,
   6. gastroenterologia,
   7. położnictwo i ginekologia,
   8. ginekologia onkologiczna,
   9. neonatologia,
   10. choroby płuc,
   11. leczenie jednego dnia w zakresie: onkologii, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologii, dermatologii,
   12. chirurgia ogólna, onkologiczna, naczyniowa,
   13. geriatria,
   14. anestezjologia i intensywna terapia,
   15. angiologia;
  2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w szczególności w zakresach:
   1. onkologia,
   2. chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe),
   3. choroby wewnętrzne,
   4. gastroenterologia,
   5. ginekologia,
   6. położnictwo,
   7. ginekologia onkologiczna,
   8. ginekologia dla dziewcząt,
   9. patologia ciąży,
   10. neonatologia,
   11. preluksacja,
   12. chirurgia ogólna,
   13. onkologiczna,
   14. dermatologia i wenerologia,
   15. dermatologia i wenerologia dziecięca,
   16. leczenie bólu,
   17. gruźlica i choroby płuc,
   18. laktacja,
   19. kardiologia,
   20. diabetologia,
   21. profilaktyka chorób piersi,
   22. pediatria,
   23. choroby naczyń,
   24. geriatria,
   25. profilaktyka uzależnień,
   26. podstawowa opieka zdrowotna,
   27. medycyna pracy
   28. rehabilitacja lecznicza,
   29. pomoc doraźna,
  3. prowadzenie działalności diagnostycznej,
  4. prowadzenie szpitalnego banku krwi,
  5. świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,
  6. prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
  7. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
  8. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób,
  9. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
  10. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

 

Zakres działalności - plik DOCX (15 KB), do odczytu maszynowego

Zakres działalności - plik TXT (3 KB), do odczytu maszynowego

 

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
21-06-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony