Szpital


Historia

  Powyższe zdjęcie pochodzi z roku 1904 (roku założenia Szpitala), Lekarzem Naczelnym był wtedy dr Emanuel Glaser. Szpital składał się wtedy z budynku głównego, w którym na parterze mieścił się Oddział Chirurgiczny z Salą Operacyjną, Laboratorium Chemiczno-Bakteriologicznym i rentgenem diagnostycznym. Na I piętrze mieścił się Oddział Wewnętrz...


Certyfikaty

Certyfikat poświadczający udział w 2021 r. w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAU&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC   Certyfikaty Akredytacyjne   Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Katowickie Centrum Onkologii standardów akredytacyjnych dla leczenia szpita...


Zakres działalności

Zakres zadań Katowickiego Centrum Onkologii: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w szczególności w zakresach: onkologia kliniczna, chemioterapia w trybie hospitalizacji oraz w trybie jednodniowym, terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe), w tym chemioterapia niestandardowa, radioterapia onkologicz...