Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii


Logo Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii."

 

 

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii elektryczne łóżka szpitalne wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość i dostępność do świadczeń medycznych, w szczególności w obszarze onkologicznym, pacjentów onkologicznych, którzy z uwagi na chorobę i wydłużony pobyt na oddziałach szpitalnych wymagają zapewnienia podczas pobytu pacjentów odpowiednich warunków.

Dzięki realizacji projektu podniesiona zostanie jakość oraz dostępność do świadczeń medycznych świadczonych przez Katowickie Centrum Onkologii, co stanowi główny cel projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu podniesiony zostanie standard pracy pracowników szpitala.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie Katowickie Centrum Onkologii. Beneficjentami pośrednimi (grupy docelowe) będą: pacjenci, pielęgniarki oraz personel medyczny szpitala.Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa Śląskiego.

 


 

Logo Województwo Śląskie


Data utworzenia
04-01-2023 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
04-01-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
04-01-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony