Oferta pracy -referent Kadry- zkończona


       KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

zatrudni

w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisko referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych

                                                         Postępowanie kwalifikacyjne zakończono. Wybrano kandydata do zatrunienia.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie w pracy w Dziale Kadr
 • podstawowa znajomość przepisów prawa pracy,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe administracyjne/ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi Portalu Świadczeniodawcy NFZ w zakresie personelu
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • komunikatywność i kreatywność

 

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w KCO w tym akt osobowych, wprowadzanie danych pracowników do systemów informatycznych funkcjonujących w Centrum, prowadzenie spraw związanych: ze szkoleniami pracowników, z odbywaniem staży, praktyk, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, spraw związanych z organizacją  i funkcjonowaniem Centrum.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 05/2023 - referent DOiO”,
 • CV
 • wypełniona ankieta rekrutacyjna

Osoby zainteresowane prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych „Oświadczenia” o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do w/w procesu rekrutacji realizowanego przez Katowickie Centrum Onkologii.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26; 40-074 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: szpital@kco.katowice.pl  do dnia 17.05.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Katowickie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo kantaktowania się z wybranymi kandydatami.

Złożone dokumenty aplikacyjne po zakończonym w/w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Katowickie Centrum Onkologii.

                                                                                                                                             

                                                     


Data utworzenia
10-05-2023 (Mariola Bylina)
Data modyfikacji
01-08-2023 (Mariola Bylina)
Data publikacji
10-05-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Kaluzula informacyjna 1,8 MB 10-05-2023 Mariola Bylina
2 Ankieta -Kadry 33,8 KB 10-05-2023 Mariola Bylina