Oferty pracy - lekarzelekarz specjalista gastroenterolog

Katowickie Centrum Onkologii nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą z zakresu gastroenterologii Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne, aktualne prawo wykonywania zawodu, specjalizacja w zakresie Wymagane dokumenty: kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, kserokopia specjalizacji, kserokopię prawa wykonywania zawo...


Lekarz do pracy w Poradni Lekarza POZ - OFERTA PRACY nr 04/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

Katowickie Centrum Onkologii zatrudni lekarza do pracy w Poradni Lekarza POZ Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne, aktualne prawo wykonywania zawodu, specjalizacja w zakresie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, pediatria Wymagane dokumenty: podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 04/2020”, wypełniony i po...


Oferta pracy Nr 35/2019 z dnia 13 listopada 2019r

OFERTA PRACY nr 35/2019 z dnia 15 listopada 2019r. ________________________________________________________________________________________                                                  Katowickie Centrum Onkologii zatrudni do pracy lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie pracy zmianowej w Odd...


OFERTA PRACY nr 29/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Katowickie Centrum Onkologii zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie na stanowisko kierownicze w oddziale    Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne (kierunek lekarski), aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja z zakresu chorób płuc, co najmniej 5 letni staż pracy w...


OFERTA PRACY nr 35/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Katowickie Centrum Onkologii zatrudni lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub lekarzy po stażu podyplomowym zainteresowanych otwarciem specjalizacji z chorób wewnętrznych(2 etaty)Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne, aktualne prawo wykonywania zawodu, w przypadku posiadania specjalizacji - dyplom Wymagane dokumenty: podpisany...


Oferta pracy 32/2018

Katowickie Centrum Onkologii pilnie zatrudni Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapiiw Dziale Anestezjologii: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej TerapiiWymagania:wykształcenie wyższe medyczne,aktualne prawo wykonywania zawodu,specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Wymagane dokumenty: podpisany list motywa...


Oferta pracy nr 2018/26

Katowickie Centrum Onkologii nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą z neonatologii w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej Wymagania:wykształcenie wyższe medyczne,aktualne prawo wykonywania zawodu,specjalizacja w zakresie neonatologii Wymagane dokumenty: podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 26...


Oferta pracy nr 2018/11

Oferta pracy nr 2018/11 Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice pilnie zatrudni, lub nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą z genetyki klinicznej lub lekarzem, który ukończył pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w pora...