Organy i Struktura Katowickiego Centrum Onkologii


Organy:

 • Dyrektor
 • Rada Społeczna
  • Przewodniczący Rady:
   • Jakub Chełstowski
  • Przedstawiciel Wojewody:
   • Anna Bryś
  • Przedstawiciele Sejmiku:
   • Katarzyna Stachowicz
   • Monika Rosa
   • Adam Lubas
   • Krzysztof Zagalski
   • Leszek Boniewski
   • Barbara Wnęk-Gabor
   • Zygmunt Klosa

Pion Dyrektora

 1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 2. Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii
 3. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
 4. Główny Księgowy
 5. Dział ds. Osobowych i Organizacyjnych
 6. Pełnomocnik Dyrektora ds. Audytu i Kontroli
 7. Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektow i Inwestycji
 8. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
 9. Pełnomocnik Dyrektora ds. Akredytacji
 10. Pełnomocnik Dyrektora ds. rozwoju medycyny nuklearnej
 11. Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Pacjenta
 12. Inspektor Ochrony Radiologicznej
 13. Zespół Analiz i Controllingu
 14. Zespół ds. Realizacji Świadczeń Medycznych
 15. Zespół ds. Marketingu
 16. Inspektorat BHP
 17. Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
 18. Samodzielna Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej
 19. Dział ds. Ochrony Danych Osobowych

Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

I. Zespół nr 1 - Katowice, ul. Raciborska 27

A. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Kontraktem Medycznym

 1. Administracja Zespołu nr 1 (w tym samodzielne stanowisko Kapelan)
 2. Statystyka medyczna
 3. Izba Przyjęć
 4. Oddziały:
  • 4.1 Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
  • 4.2 Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii
  • 4.3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
  • 4.4 Oddział Neonatologiczny
  • 4.5 Oddział Chorób Płuc
  • 4.6 Oddział Onkologiczny
  • 4.7 Oddział Leczenia Jednego Dnia
  • 4.8 Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Angiologii
   • 4.8.1 Pracownia Radiologii Zabiegowej
 5. Zakład Radioterapii
  • 5.1 Pracownia Fizyki Medycznej
  • 5.2 Pracownia Brachyterapii
 6. Blok Operacyjny
 7. Poradnia Lekarza POZ
  • 7.1 Gabinet Pielęgniarki POZ
  • 7.2 Gabinet Położnej POZ
 8. Poradnie Specjalistyczne
 9. Poradnia Medycyny Pracy
 10. Pracownie:
  • 10.1 Diagnostyki Laboratoryjnej
   • 10.1.1 Pracownia Analityczna Zespół nr 1
   • 10.1.2 Pracownia Mikrobiologii
   • 10.1.3 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
   • 10.1.4 Bank Krwi
  • 10.2 Diagnostyki Obrazowej
   • 10.2.1 Pracownia RTG
   • 10.2.2 Pracownia Tomografii Komputerowej
   • 10.2.3 Pracownia Mammografii
   • 10.2.4 Pracownia Rezonansu Magnetycznego
  • 10.3 Endoskopii
  • 10.4 Bronchoskopii
  • 10.5 USG
  • 10.6 EKG
  • 10.7 Pracownia Histopatologii Śródoperacyjnej
 11. Ambulatorium Ogólne

B. Dział Anestezjologii

 • Zespół Anestezjologii
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

C. Apteka

II. Zespół nr 2 - Katowice, ul. Józefowska 119

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Kontraktem Medycznym

 1. Administracja Zespołu nr 2 (w tym samodzielne stanowisko Kapelan)
 2. Statystyka medyczna
 3. Izba Przyjęć
 4. Oddziały:
  • 4.1 Oddział Geriatryczny
  • 4.2 Oddział Radioterapii
  • 4.3 Oddział Obserwacyjny
 5. Poradnie Specjalistyczne
 6. Pracownie:
  • 6.1 USG
  • 6.2 Diagnostyki Obrazowej
  • 6.3 Fizjoterapii
  • 6.4 Diagnostyki Laboratoryjnej
   • 6.4.1 Pracownia Analityczna
 7. Ambulatorium Chirurgiczne (chirurgii ogólnej i urazowej)


III. Zespół nr 3 - Pracownia Radioterapii Protonowej -
31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152 (Instytut Fizyki Ją im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)

 1. Pracownia Radioterapii Protonowej - Kraków, ul. Prof. Mariana Mięsowicza 1

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii

 1. Specjalista ds. Epidemiologii
 2. Sterylizacja
 3. Pielęgniarka Koordynująca-Współuczestnicząca w Zarządzaniu Kontraktem Medycznym Zespołu nr 1 i Zespołu Nr 2
  • 3.1 Pielęgniarki Koordynujące-Współuczestniczące w Zarządzaniu Kontraktem Medycznym komórki medycznej

Pion Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

 1. Dział ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
  1.1 Sekcja Zaopatrzenia
  1.2 Sekcja Zamówień Publicznych,
 2. Zespół Logistyki
  2.1 Sekcja Elektroniki i Informatyki Medycznej,
  2.2 Sekcja Techniczno-Gospodarcza Zespołu Nr 1
  2.3 Sekcja Techniczno-Gospodarcza Zespołu Nr 2,
  2.4.Kuchnia
 3. Kierownik ds. Administracyjno-Technicznych
 4. Specjalista ds. Logistyki
 5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Dział Głównego Księgowego

 1. Zespół Finansowo-Księgowy
 2. Sekcja Płac

Dział ds. Osobowych i Organizacyjnych

 1. Zespół Kadrowy
 2. Zespół Organizacyjny
 3. Zespół Kancelaryjny

 

Struktura w oparciu o RPL.

 


Data utworzenia
30-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
21-04-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
30-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony