lekarza specjalista z zakresu diabetologii do pracy w Poradni Specjalistycznej - OFERTA PRACY nr 18/2020 z dnia 8 września 2020 r.


Katowickie Centrum Onkologii

zatrudni

lekarza specjalistę z zakresu diabetologii

do pracy w Poradni Specjalistycznej

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • specjalizacja w zakresie diabetologii.

Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 18/2020”
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji.

Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz oświadczeniami (stanowiące załącznik do oferty) prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie.

W przypadku braku złożenia „Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy”, po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Data utworzenia
10-09-2020 (Monika Kocjan)
Data modyfikacji
10-09-2020 (Monika Kocjan)
Data publikacji
10-09-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 kwestionariusz, oświadczenie 86 KB 10-09-2020 Monika Kocjan