Oferta pracy Nr 02/2021 z dnia 01 marca 2021


OFERTA PRACY nr 2./2021 z dnia 01 marca 2021 r.

________________________________________________________________________________________

Katowickie Centrum Onkologii

zatrudni

lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (Odcinek Chorób Wewnętrznych)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 2/2021”
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji ( w przypadku jej posiadania)

Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, lub emailem: szpital@kco.katowice.pl

Prosimy o załączenie „Oświadczenia” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Katowickie centrum Onkologii.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.

 

 

 


Data utworzenia
03-03-2021 (Izabela Olszówka)
Data modyfikacji
03-03-2021 (Izabela Olszówka)
Data publikacji
03-03-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Klauzula informacyjna, kwestionariusz osbowy, oświadczenie 86 KB 03-03-2021 Izabela Olszówka