Projekty unijneLogo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Pracuj bezpiecznie

Nazwa projektu: Pracuj bezpiecznie     Cele projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 75 pracowników Katowickiego Centrum Onkologii. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i posze...


Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych"  Tytuł Projektu: eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii   Opis projektu: Przedmiotem projekt...


e-Urologia w Województwie Śląskim

Realizacja projektu partnerskiego - e-Urologia w województwie Śląskim

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego         Katowickie Centrum Onkologii informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistyc...


Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Podddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej popr...


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii   Opis projektu: Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych j...


Unia Europejska - logo

Zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe na terenie woj. śląskiego

Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu będzie zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe na terenie woj. śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwi...


Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Katowickie Centrum Onkologii uczestniczy w realizacji projektu pn. "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna". Planowana całkowita wartość projektu wynosi 99 215 462,80 PLN. Dofinansowanie projektu "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna" w Ramach Regionalnego Progra...


Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii

Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26: a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach; b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach.   Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest popraw...


Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dofinansowanie projektów

W załączeniu lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wśród których znalazł się wniosek Katowickiego Centrum Onkologii "Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii". Regionalny Program Operacyjny Województwa...