Lekarz anestezjolog - oferta Nr 22/2020 z dnia 27 listopada 2020r


OFERTA PRACY nr 22/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

_____________________________________________________________________________________Katowickie Centrum Onkologii pilnie zatrudni

Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

w Dziale Anestezjologii: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii   

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 22/2020”
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonymi oświadczeniami,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopia specjalizacji,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko z dopiskiem „Oferta pracy Nr 22/2020” prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub elektronicznie e-mail szpital@kco.katowice.pl


Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).

W przypadku braku złożenia „Oświadczenia o zgodnie na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6-ciu miesięcy”, po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia
27-11-2020 (Izabela Olszówka)
Data modyfikacji
27-11-2020 (Izabela Olszówka)
Data publikacji
27-11-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Klauzula informacyjna,kwestionariusz osobowy,oświadczenie o poufności 86 KB 27-11-2020 Izabela Olszówka