Kwartalnik KCO


Powstanie i funkcjonowanie Oddziału Intensywnej Terapii

Tekst - Dr n. med. Eugeniusz Frączyk - Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach, po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Górniczego w Zabrzu Biskupicach. Uzyskał I stopień specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po obronie na ŚAM pracy doktorskiej pt. "Hemod...


Nowy Mammograf w Katowickim Centrum Onkologii

Tekst - lek. med. Jędrzej Głasek - specjalista radiodiagnosta, zarządzający Pracownią Diagnostyki Obrazowej w Katowickim Centrum Onkologii   W maju 2019 roku został uruchomiony w Pracowni Mammografii najnowszy cyfrowy mammograf z opcjami biopsji stereotaktycznej, tomosyntezy i mammografii spektralnej. Tomosynteza to komputerowa rekonstrukcja t...


Aktywność fizyczna w ciąży

Tekst - Lek. Dominika Jasińska-Stasiaczek - Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski w Katowicach. Pracuje na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w KCO od 2011 roku.   Moje pokolenie lekarzy opiera swoją opinię, wiedzę medyczną, a co za tym idzie postępowanie i decyzje, na tzw. Medycynie Opartej Na Dowodach (Evidence Based Medicin...


Szkoła rodzenia – więcej pewności na starcie rodzicielstwa

Tekst - Wioletta Przenniak-Cołta   Kiedy przyszła mama odkrywa, że jest w ciąży, często obok radości i wzruszenia pojawia się niepokój i lęk. Lęk przed nieznanym, lęk przed bólem, lęk o zdrowie dziecka, niepewność, co spakować do torby do szpitala, kiedy w ogóle tam jechać, jak rozpoznać początek porodu, czy blok porodowy można zobaczyć, jakie są...


W jedności siła! Konsorcjum Onkourologia Raciborska-Strzelecka Katowice

Katowickie Centrum Onkologii od niemal dwóch lat działa w porozumieniu z NZOZ Szpitalem Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w ramach leczenia schorzeń urologicznych. Niezbędne doświadczenie specjalistów naszego ośrodka w leczeniu chorób onkologicznych oraz wiedza i możliwości zaprzyjaźnionego zakładu z zakresu urologii dają niemożliwe do o...


Metody leczenia z wykorzystaniem cytostatyków w terapii nowotworów

Tekst - Redakcja Kwartalnika KCO Artykuł powstał na podstawie „Informatora dla pacjentów – metody leczenia oraz ewentualne skutki uboczne w terapii nowotworów” Katowickiego Centrum Onkologii. Zawiera jedynie wyciąg najważniejszych informacji. Pełna wersja tekstu jest dostępna dla pacjentów w Ośrodku.   W terapii nowotworów stosuje się różne me...


Polak podróżuje w klasie ekonomicznej. Economy Class Syndrome

Tekst - Dr hab. n. med. Damian Ziaja - doświadczony chirurg naczyniowy. Od 13 już lat jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajmuje stanowisko starszego asystenta w Katowickim Centrum Onkologii na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Łącząc zawód nauczyciela akademickiego z pracą na Oddz...


Dlaczego żywienie w chorobie nowotworowej jest ważne?

Tekst - Dr n. med. Izolda Mrochen-Domin Specjalizacja:• Choroby wewnętrzne• Specjalista medycyny ogólnej• Onkologia kliniczna Dorobek naukowy:• 1986 matura Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku,• 1992 dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej; Wydział Lekarski w Katowicach, studia w latach 1986-1992,• 1998 dyplom pierwsz...


Żadna z metod obrazowania nie ma wyższości nad inną

Rozmowa z lek. med. Jędrzejem Głaskiem - specjalistą radiodiagnostą w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katowickiego Centrum Onkologii.   Na jakie grupy dzielimy metody obrazowania? Co jest głównym kryterium ich podziału? Diagnostyka obrazowa obejmuje takie działy jak: radiologię klasyczną (czyli między innymi zdjęcia rtg, skopie...) ultrason...


Choroby nowotworowe u osób w wieku podeszłym

Tekst - lek. med Aleksandra Orylska - specjalista Chorób Wewnętrznych oraz Specjalista Geriatrii pracuje w Katowickim Centrum Onkologii od 2009 roku jako Zarządzająca Oddziałem Geriatrii.   Starzenie się jest naturalnym, fizjologicznym procesem dotyczącym każdego organizmu. Jego istota polega na obniżaniu zdolności do samoregeneracji i odtwarza...